Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. birželio 2 d.) pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Laukiamas rezultatas – organizuojama darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių. Projekte gali dalyvauti ir gimnazijų moksleiviai, tačiau jie turi būti pilnamečiai. Beje dalyvaujant projekte, bus pateiktos ir vertingos žinios apie pirmąją pagalbą, kaip teikti pirminę pagalbą ketinančiam nusižudyti, kaip mažinti smurtą artimoje aplinkoje, patyčių prevencija, slaugos pagrindai.

Mokymai prasidės šių metų rugsėjo mėnesį, todėl pradedama rinkti tikslinė grupė (vyresni nei 30 metų, bedarbiai ir neregistruoti darbo biržoje). Be tikslinės grupės mokymuose gali dalyvauti visi norintys, pilnamečiai, Kaišiadorių raj. gyventojai. Projekte numatytos savanoriškos veiklos, bus įgyvendinamos, organizuojant savanorišką veiklą, kurios pagalba bus galima susipažinti su greitosios pagalbos, socialinio darbo, slaugos darbuotojo veikla. Tai puiki proga įgyti ir profesiją!
Besidominčius prašome kreiptis ir registruotis tel. 8 682 68809. Laukiame Jūsų!

Projektas „Esu reikalingas“