projekto logo

Projektas „Esu reikalingas“

vvg euro

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. birželio 2 d.) pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Laukiamas rezultatas – organizuojama darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių. Projekte gali dalyvauti ir gimnazijų moksleiviai, tačiau jie turi būti pilnamečiai. Beje dalyvaujant projekte, bus pateiktos ir vertingos žinios apie pirmąją pagalbą, kaip teikti pirminę pagalbą ketinančiam nusižudyti, kaip mažinti smurtą artimoje aplinkoje, patyčių prevencija, slaugos pagrindai.

Mokymai prasidės šių metų rugsėjo mėnesį, todėl pradedama rinkti tikslinė grupė (vyresni nei 30 metų, bedarbiai ir neregistruoti darbo biržoje). Be tikslinės grupės mokymuose gali dalyvauti visi norintys, pilnamečiai, Kaišiadorių raj. gyventojai. Projekte numatytos savanoriškos veiklos, bus įgyvendinamos, organizuojant savanorišką veiklą, kurios pagalba bus galima susipažinti su greitosios pagalbos, socialinio darbo, slaugos darbuotojo veikla. Tai puiki proga įgyti ir profesiją!
Besidominčius prašome kreiptis ir registruotis tel. 8 682 68809. Laukiame Jūsų!

Projekto „Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ pabaiga

voluntarius

 

Norime informuoti, ir kartu pasidžiaugti, kad nepaisant sudėtingos pandeminės situacijos, veiklų stabdymo, nukėlimų ir pratęsimų, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415, „Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ (2017-2022) pagaliau pabaigta.
Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant didinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Projektu buvo siekiama lyderiauti įgyvendinant naują vyresnio amžiaus žmonių politikos atspindinčią strategiją ir siekti efektyvesnio tarp institucinio bendradarbiavimo Kauno regione. Buvo siekiama prisidėti prie aktyvaus senėjimo strategijos, kuri ilgina profesinį gyvenimą, įgyvendinimo.
Projekto pareiškėjas VšĮ „Voluntarius LT“ su socialinėje atskirtyje dirbančiomis Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Birštono bei Kauno rajonų įstaigomis (VšĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Kaišiadorių ligonine, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Jonavos rajono socialinių paslaugų centru, Birštono senjorų klubu) dalyvavo įvairiose veiklose, skatindami ir formuodami profesionalią savanorystę. 60 vyresnio darbingo amžiaus asmenų buvo įtraukta į savanorišką veiklą.
Didelis ačiū projekto partneriams – Kaišiadorių rajono pensininkų klubui bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai. Kaišiadorių rajono pensininkų klubas projekte vykdė bendrųjų gebėjimų mokymo ir psichosocialinės pagalbos veiklas. Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo – 15 asmenų, socialinių gebėjimų ugdyme – 30 asmenų, verslumo ugdyme – 15 asmenų, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos mokymuose – 30 asmenų, bendravimo anglų kalba – 20 asmenų, bendravimo vokiečių kalba – 20 asmenų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija aktyviai talkino prisidėdama prie projekto švietėjiškų ir informacijos sklaidos veiklų. Organizuoti penki renginiai, patalpinta šeši straipsniai spaudoje.
Atskira padėka Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui (direktorė V.Dranginienė), VšĮ Kaišiadorių ligoninei (E.Skarakodienė), rajono Palomenės aktyvui – Vidai Kazlauskienei, Virginijai Kudaševičienei (seniūnas A.Kazlauskas), Rumšiškių seniūnijos žmonėms (Gražinai Kazanavičienei, Eugenijai Genevičienei (seniūnė E.Genevičienė).
Dėkojame Jonavos socialinių paslaugų centrui (direktorė V. Demidenko), Jonavos rajono užimtumo tarnybai (direktorė N. Jeremičiūtė), Prienų rajono socialinių paslaugų centrui (direktorė A. Urbonienė), Birštono aktyvui – D. Kacevičiūtei, A.Daminaitei ir dar daugeliui kitiems, aktyviai prisidėjusiems bei dalyvavusiems šio projekto veiklose ir renginiuose.
Projektas baigtas, bet veiklos ir toliau bus organizuojamos. Tikime, kad vyresni darbingo amžiaus gyventojai Kauno regione, ne tik įgyjo neįkainojamos patirties, bet dar aktyviau dalyvaus darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.
Sėkmės visiems!

Nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ direktorius
Doc.dr. R.Mikalauskas

STARTUOJA NAUJI MOKYMAI!

Dėmesio, prasideda pirmosios pagalbos, slaugos ir priklausomybės ligų prevencijos mokymai Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje (Kaišiadorys, Girelės 57, 2 kabinetas). Tiesa, turiu pasakyti, kad mokymai bus pakankamai intensyvūs, nes spaudžia laikas, kurio trūkumas susidarė dėl visiems žinomų priežasčių (pandemija, karantinas) Kursų grafikas yra toks:

 • Lapkričio 3d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 5d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 8d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 10d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 12d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 15d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 17d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 19d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 22d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 24d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 26d. 17.30-21.30 val.
 • Lapkričio 29d. 17.30-21.30 val.
 • Gruodžio 01d. 17.30-21.30 val.
 • Gruodžio 03 d. 17.30-21.30 val.
 • Gruodžio 06d. 17.30-21.30 val.

Kviečiu visus norinčius aktyviai dalyvauti žinių ir praktinių įgūdžių įvaldymo mokymuose. Kursai nemokami, todėl naudokitės puikia proga! Beje, informuokite visus norinčius. Kviečiu ir jau dalyvavusius mokymuose - atnaujinti ir pagilinti žinias niekada nevėlu.

Sveikiname!

voluntarius

Šiandieną minima Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė diena. Noriu dar kartą nuoširdžiai pasveikinti visus medicinos darbuotojus profesinės šventės proga. Jums tenka didvyriškai kovoti su ne kasdieniais iššūkiais, aukoti save, kad mes išliktume gyvi ir sveiki. Mūsų savanorių vardu, leiskite Jums dar kartą palinkėti sėkmės, kantrybės ir neblėstančios energijos įgyvendinant pasirinktą tikslą – padėti tiems, kuriems Jūsų pagalba reikalinga. O vakar buvau pakviestas dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos organizuotuose 2020-ųjų metų medicinos darbuotojų apdovanojimuose, kurių laureatu buvau ir aš. Labai didžiuojuosi šiuo apdovanojimu, nes tai mūsų visų, dar kartą pabrėžiu, mūsų visų, nuoširdžių pastangų padėti kitiems įvertinimas ir pripažinimas. Būkite pagerbti, mano mieli savanoriai! Sveikinu visus Jus su šia švente, nes mes, nors ir labai mažytė, bet dalis tos pagalbos kurios, ištikus nelaimei, reikia mums visiems. Tikiu, kad mes esme pasirengę ir toliau aktyviai dalyvauti darbuose, kuriems taip trūksta mūsų pagalbos. Būkite sveiki!

 - Direktorius doc. dr. Rimantas Mikalauskas -

Gruodžio 5 - Savanorystės diena!

voluntariusIš lietuviškos žemės ir iš Nemuno krašto
Eina, bėga lyg upės, šiluma Jūsų rankų ir širdžių!
Stiprybės Jums, sveikatos, meilės artimų žmonių
Mieli savanoriai, su Savanorystės diena!


Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva gruodžio 5 dieną minima Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą, dar vadinama Savanorystės diena. Ši diena skirta supažindinti visuomenę su savanorių veikla, jų tarnybomis ir skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas. Tai vertinama kaip unikali galimybė savanoriams ir organizacijoms pasidžiaugti savo pastangomis, pasidalinti savo vertybėmis ir skatinti savo darbą tarp savo bendruomenių, vyriausybės institucijų ir privataus sektoriaus.

Pandemijos metu naujai atsiskleidė savanorystės reikšmė visuomenei. Savanoriai aktyviai prisideda ir padeda kovojant su virusu įvairiose srityse. Dėl koronaviruso plitimo paskelbus karantiną savanoriai Lietuvoje padeda rizikos amžiaus žmonėms apsirūpinti maistu ir vaistais, patruliuoja gatvėse ir viešosiose erdvėse, budi skambučių centruose, įvairiomis formomis padeda medikams, policijos pareigūnams ir kitų tarnybų žmonėms. Todėl be savanorių efektyvaus prisidėjimo, atsakingo požiūrio ir kilnaus darbo, kova su virusu tiek valstybinėms institucijoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms būtų sunkesnė dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.

Ne išimtis ir „Voluntarius LT“ savanoriai, kurie aktyviai įsitraukė į įvairias iniciatyvas Kaišiadoryse, ne tik pandemijos metu, bet ir prisidėdami prie kitų veiklų. Labai gaila, kad teko stabdyti projektines veiklas, kurios, dabartiniu metu, žymiai praplėstų pagalbą ne tik Kaišiadorių rajone, bet ir Jonavoje bei Birštone.

Esu be galo dėkingas šiems žmonėms, kurie negailėdami laiko, atsižvelgdami į sudėtingą situaciją šalyje, suprasdami ir prisiimdami dalį rizikos, bendradarbiaujant su partneriais, vykdo sunkią, tačiau kilnią misiją – padeda gelbėti žmonių gyvybes.

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Tokio žmogaus, kuris visada nusiteikęs padėti šalia esančiam, gyvenimas prasmingas, nes jį lydi dideli darbai.

AČIŪ savanoriams, kad esate priešakyje, spręsdami pandemijos keliamus iššūkius, užtikrindami, kad visi išliktų saugūs ir sveiki!

Liepos 15 d. pradedami nauji kursai!

voluntarius

 

Liepos 15 d. 18.00 val. Kaišiadorių Verslo ir technologijų mokykloje (Girelės g. 57) bus tęsiami pirmosios pagalbos mokymai pagal projektą "Savanoriškos veiklos skatinimas Kauno regione" įgyvendinant pagal 2014-2020m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.3.2-ES-FA-K-415 "54+".

Šiuos kursus ves VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro ,,IRTA" specialistai.

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant mokymus grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

Baigusiems mokymus pagal privalomojo mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, bus išduodamas šių projektinių kursų pažymėjimas (40 val.) bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Neišlaikius teorijos ar praktikos egzamino, galima bus laikyti pakartotinai vieną kartą. Jei ir vėl gaus neigiamą įvertinimą, turi kartoti kursą.

Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 m. – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas gali būti išduotas be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi įstaigoje 5 metus.

Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.