Perskaičius žurnalistės Nidos Degutienės straipsnį Misija – po skambučio lėkti greičiau už mirtį, kuris buvo publikuotas dienraštyje Lietuvos rytas 2013 m. spalio 5 d., Nr. 230 (6895), su didžiausiu įdomumu susipažinome su organizacijos Hatzalah (Izraelis) vykdoma kilnia misija – visada ir visur gelbėti žmogaus gyvybę. Esame sužavėti pačios idėjos originalumu, būtinumu ir kilnumu.Hatzalah labai sėkmingai veikia Izraelyje ir kitose šalyse. Jos įsteigėjas ir vadovas – mūsų bičiulis Eli Beer. Tai unikali asmenybė, turinti puikus ryšius su įtakingiausiais pasaulio verslininkais, jis reguliariai dalyvauja kaip pranešėjas Davoso Forume. E. Beer yra pasirengęs padėti įsteigti panašią tarnybą Lietuvoje. Hatzalah veikla Izraelyje, JAV, P. Afrikoje, Belgijoje įrodė kiek daug gali nuveikti savanoriai.

Matant perspektyvą Lietuvoje įsteigėme VšĮ Voluntarius LT, kurios prioritetinis tikslas – organizuoti ir vykdyti Hatzalah veiklą. Todėl savanorystės pagrindais veikiančios nevyriausybinės organizacijos labai reikia. Nenutrūkstamo paslaugų teikimo užtikrinimas, greitai reaguojant į pagalbos signalą visą parą darbo, poilsio bei švenčių dienomis – tiesiog Lietuvai būtinas.VšĮ Voluntarius LT tikslas – iškilus pavojui žmogaus gyvybei, apmokytiems ir aprūpintiems būtina įranga savanoriams, per trumpiausią laiką suteikti būtiną pagalbą.