VšĮ Voluntarius LT misija – suteikti galimybę kiekvienam žmogui tapti profesionaliu savanoriu įvairiose srityse: teikiant pirmąją pagalbą žmogui gelbėjant jo gyvybę, teikiant žmonėms psichologinę pagalbą, suteikiant jiems galimybę dirbti su socialinės rizikos asmenimis ir asmenimis, kuriems reikia socialinės pagalbos, o taip pat su asmenimis, turinčiais neįgaliųjų specialiųjų poreikių; skatinant asmenis dalyvauti profesinio orientavimo ir darbo rinkos siūlomose įsidarbinimo veiklose, o taip pat organizuojant švietėjiškas, mokymo, konsultavimo veiklas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, tikėjimo ar tautybės.
VšĮ Voluntarius LT kartu su kitomis organizacijomis rengs ir aprūpins savanorius, dirbančius įvairiose organizacijose ir bendruomenėse, pirmosios pagalbos reikmenimis, taip pat kitomis reikalingomis priemonėmis, metodais, konsultacijomis, kad kuo greičiau, bet kuriam Lietuvos gyventojui, būtų suteikta reikiama pagalba miėtose srityse. Ištyrus gyventojų poreikius atskirose savivaldybėse ar seniūnijose, o taip pat bendradarbiaudama su ligoninėmis, socialinių paslaugų centrais, pensininkų klubais, jaunimo organizacijomis, mokyklomis, universitetais, kitomis institucijomis, kurs instrumentus ir programas bei vykdys veiklą profesionalios savanorystės srityje.
VšĮ Voluntarius LT siekia įsilieti į egzistuojančią savanorystės vystymo Lietuvoje veiklą, o taip pat akcentuoja išskirtinį veiklos koncentravimą profesionaliojoje savanorystėje, tikėdamasi proveržio šioje dar nepakankamai paplitusioje, bet vis didesnio poreikio susilauksiančioje savanorystės srityje.
VšĮ Voluntarius LT jau yra pripažintas tarptautinėje erdvėje bei tampriai bendradarbiauja su šios veiklos pradininku pasaulyje – United Hatzalah iš Izraelio.
VšĮ Voluntarius LT remiasi šiais efektyvios veiklos principais:

  • Operatyvumas. Užtikrinamas neatidėliotinas ir tikslus reagavimas į pagalbos prašymus.
  • Profesionalumas. Uždavinius įgyvendina ir funkcijas atlieka specialią profesionalios savanorystės mokymo programą išklausę savanoriai.
  • Savanorystė. Aš gyvenu ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, tai yra mano prigimtis, mano pareiga. Padėti gali daug kas, tačiau profesionali savanoriška pagalba yra aukštesnės kokybės pagalba. Tai pagarba didžiausiam turtui – žmogaus gyvybei ir jo oriai reintegracijai į visuomenę.
  • Žinomumas ir sklaida. Vienas dalykas būti pasirengus teikti pagalbą, kitas profesionalios savanoriškos pagalbos teikimo ir gavimo žinomumas Lietuvos teritorijoje.