Mokymai Birštone

Tęsiasi iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0190 „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ mokymai, kurių tikslas sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą