Tęsiasi iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0190 „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ mokymai, kurių tikslas sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą ne tik darbo rinkoje, bet ir savanoriškoje veikloje. Birštone mokymai orientuoti į apmokymus, susietus su pirmosios pagalbos teikimu bei veikimu kritinėse situacijose, dalyviai bus supažindinti su bendrosiomis ir specialiosiomis socialinėmis paslaugomis, slaugos namuose pagrindiniais įgūdžiais. Baigus šiuos kursus, projekto rėmuose, lauks praktinė veikla, kurioje savanoriai galės realiose sąlygose išbandyti gautus praktinius įgūdžius mokymuose.
Norime pasakyti didelį ačiū puikioms organizatorėms, Jurgitai Suchockienei ir Astai Daminaitei, kurios labai daug padėjo, ir padeda, šių mokymų organizavimo ir vykdymo klausimais.

Mokymai Birštone