Pradedami nauji kursai

Liepos 15 d. 18.00 val. Kaišiadorių Verslo ir technologijų mokykloje (Girelės g. 57) bus tęsiami pirmosios pagalbos mokymai pagal projektą „Savanoriškos veiklos skatinimas Kauno regione“ įgyvendinant pagal 2014-2020m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova