projekto logo

LR Krašto apsaugos misterijos atstovams pristatyta Voluntarius LT veikla


Voluntarius LT dalyvavo posėdyje su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovais. Posėdyje dalyvavo: KAM GVSD Mokslo ir technologijų sk. vyr. specialistas Laurynas Mockaitis, Krašto apsaugos ministro patarėjas Ramūnas Ragauskas, Krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė, Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė, Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo vyriausiasis karo medicinos gydytojas pulkininkas leitenantas Gintaras Berkevičius, Voluntarius LT direktorius doc. dr. Rimantas Mikalauskas, steigėjas, valdybos narys dr. Audrius Šimkus, projektų vadovė Valia Šakalienė, savanoris, organizacijos administratorius Mindaugas Mižutavičius.


Krašto apsaugos ministerijos atstovams buvo pristatyta Voluntarius LT veikla, numatomos vystymosi perspektyvos, esminiai organizacijos tikslai ir vizija. Buvo pristatyta ir aptarta profesionali savanorystė bei tokios savanorystės svarba, ir nauda visuomenei. Pradėta įdomi diskusija apie pagrindines problemas bei galimybes plėtojant profesionalę savanorystę Lietuvoje. Krašto apsaugos ministerijos atstovai pateikė daug naudingų idėjų, kaip būtų galima šias problemas spręsti ir nurodė pagrindines sritis, kuriose tokią savanorystę būtų galima vystyti.
Taip pat susitikimo metu Voluntarius LT su Krašto apsaugos ministerijos atstovais aptarė bendradarbiavimo galimybes. Aptarta kuo gali būti naudingi Voluntarius LT savanoriai vykdant karines pratybas bei įvairių nelaimių ar katastrofų metu. Pabrėžtas savanoriškos veiklos indėlis į žmonių mentaliteto, ir kultūros pokyčius siekiant kurti vieningą visuomenę.