projekto logo

Naujas Voluntarius LT projektas

voluntarius projektai

kvvgNorime pasidžiaugti, kad Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių, Jonavos ir Prienų rajonų vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Projekte numatytos savanoriškos veiklos bus įgyvendinamos organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir kuriant ir palaikant informacijos sklaidos bei bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis (Kaišiadorių, Jonavos ir Prienų rajono savivaldybių administracijos).

Laukiamas rezultatas – organizuota vyresnio amžiaus darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių, kuriuos panaudos dalyvaujant savanoriškose, visuomeninėse ir (ar) kultūrinėse veiklose, taip didinant vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumą ir gerinant šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

Apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų įgūdžių vyresnio amžiaus darbingi savanoriai teiks konsultavimo paslaugas gyventojams (socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams ir jaunuoliams, smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims, neįgaliesiems, socialinę atskirtį dėl amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos ir kitų priežasčių patiriantiems asmenims).