projekto logo

Pradėjome specialius savanorių mokymus pagal veiksmų programos priemonę 08.6.1-ESFA-V-911“Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

voluntariusPagaliau nuo žodžių prie darbų!

Kaišiadorių miesto bendruomenėje pradėjome projektą „Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“.

Projekto tikslas – parengti profesionalų gyvenimo konsultantą – savanorį, kuris teiktų konsultavimo paslaugas savižudybių ir priklausomybių srityse Kaišiadorių miesto gyventojams, mažinant jų socialinę atskirtį ir savižudybių skaičių.

Projekte numatytos dvi veiklos: pirma – savanorių mokymai (bendrieji gebėjimai), antra – paslaugų, susijusių su specialiųjų ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu (pirmoji ir psichologinė pagalba, slauga, smurto ir patyčių artimoje aplinkoje bei priklausomybių prevencija).

Laukiamas rezultatas – parengti profesionalūs savanoriai teiks konsultavimo paslaugas susijusias su konstruktyvaus požiūrio į gyvybę ugdymu, palankiomis nuostatomis į pirmą ir psichologinę pagalbą, pirmos ir psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimu, teisingu visuomenės nuostatų apie savižudybę formavimu, pagalba ketinantiems žudytis ir parama bendruomenės nariams po savižudybių, teisingos informacijos apie savižudybių psichologiją, ypatumais, rizikos veiksniais, pirminę pagalba ketinančiam nusižudyti žmogui, mokėjimu atpažinti pagrindinius savižudybės rizikos ženklus, išgyvenančiais krizes, priklausomybės problemomis ar patyrusiais smurtą, individualiomis konsultacijomis, socialine pagalba Kaišiadorių miesto gyventojams ir jų šeimų nariams.

Mokymai prasidėjo. Pirmasis susitikimas su psichologe, ir rekomendacijos apie bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumus su įvairiais žmonėmis – patiriančiais smurtą, esančiais socialinėje atskirtyje, turinčių įvairias priklausomybes.

Būsimieji konsultantai – įvairių profesijų, skirtingos gyvenimiškos patirties bei socialinio statuso savanoriai, kuriuos vienija viena svarbi idėja – padėti tiems, kuriems tokia pagalba būtina.

Taigi, tai tik bendrųjų gebėjimų mokymų pradžia. Kita savaitė – kiti užsiėmimai.

Palinkėkime sėkmės visiems!

Profesionali-savanorystė.pngSavanorių-mokymai.pngVoluntarius-LT-mokymai.png