projekto logo

Gelbstinti bendruomenė – Gyva bendruomenė

  Su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta dar viena sutartis, kuria, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bus finansuojamas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0001 „Gelbstinti bendruomenė – Gyva bendruomenė“.
Projekto tikslas – parengti profesionalų gyvenimo konsultantą – savanorį, kuris teiktų konsultavimo paslaugas savižudybių ir priklausomybių srityse Kaišiadorių miesto gyventojams, mažinant jų socialinę atskirtį ir savižudybių skaičių.

  Kaišiadorių rajono savivaldybėje pastebimas savižudybių skaičiaus augimas: 2011-2014m. šis skaičius išaugo 26,6 proc., iš kurių didžioji dauguma užfiksuojama Kaišiadorių mieste. Ši problema atskleidžia poreikį kurti ir vystyti profesionalias konsultavimo paslaugas, padedančias socialinėje atskirtyje esantiems asmenims gerinti psichoemocinę būseną, kuri ir prisideda prie savižudybių ir priklausomybių prevencijos. Projekte numatytos dvi veiklos: pirma – savanorių mokymai (bendrieji gebėjimai), antra – paslaugų, susijusių su specialiųjų ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu (pirmoji ir psichologinė pagalba, slauga, smurto ir patyčių artimoje aplinkoje bei priklausomybių prevencija). Laukiamas rezultatas – parengti profesionalūs savanoriai teiks konsultavimo paslaugas susijusias su konstruktyvaus požiūrio į gyvybę ugdymu, palankiomis nuostatomis į pagalbą, tokios pagalbos prieinamumo užtikrinimu, teisingu visuomenės nuostatų apie savižudybę formavimu, pagalba ketinantiems žudytis ir parama bendruomenės nariams po savižudybių, teisingos informacijos apie savižudybių psichologiją, ypatumais, rizikos veiksniais, pirminę pagalba ketinančiam nusižudyti žmogui, mokėjimu atpažinti pagrindinius savižudybės rizikos ženklus, išgyvenančiais krizes, priklausomybės problemas ar patyrusiais smurtą, socialine pagalba Kaišiadorių miesto gyventojams ir jų šeimų nariams.
  Numatoma projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys Kaišiadorių miesto gyventojai: socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, nepasiturintys asmenys ir šeimos, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje aukos ir jų šeimos nariai, asmenys sergantys priklausomybės ligomis, asmenys prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį, asmenys patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių, kurių egzistavimo faktas raštiškai patvirtinamas atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos, įstaigos ar specialisto.
  Šio projekto tęstinumas galės būti įgyvendinamas kitose Kauno regiono savivaldybėse.