projekto logo

2018 m. balandžio 24 d. forumas "Savanorystė veža"

voluntarius

2018 metų balandžio 24 d. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusiame Kauno miesto forume „Savanorystė veža“ dalyvavo Nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos VOLUNTARIJUS LT atstovai - tarnybos vadovas Rimantas Mikalauskas ir projektų koordinatorius Povilas Kuprys. Forumo metu Kauno moksleiviams buvo pristatyta daugiau nei dešimties savanorystės organizacijų veiklos, kuriose jauni žmonės turi galimybę dalyvauti ir nesavanaudiškai panaudoti savo energiją, išmintį ir patirtį teikiant paramą gyvūnams, augalams, nepasiturintiems asmenims, socialinės atskirties vaikams, išbandyti save pasirengimui būsimai profesijai, galimai šalies gynybai, gelbėjant žmones nelaimėje, padedant sau mokytis. Renginį organizavo Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis ratelis.