2014.09.25 - pasirašyta sutartis tarp Voluntarius LT ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos

Voluntarius LT ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Voluntarius LT siekia vienyti bei ugdyti savanorius, gebančius teikti pirmąją medicinos pagalbą, o kartu ir bendradarbiauti su kitomis savanorių organizacijomis bei plėtoti ir populiarinti savanorišką veiklą, ypatingai, profesionalią savanorystę. Lietuvos policijos rėmėjų asociacija yra asociacija, koordinuojanti bei skatinanti savanorišką Lietuvos policijos rėmėjų veiklą, kuri taip pat siekia bendradarbiauti su kitomis savanorių organizacijomis, populiarinti savanorių veiklą bei dalintis gerąja savanorystės organizavimo patirtimi. Šalys siekia bendradarbiauti vystant ir populiarinant savanorystę Lietuvoje, taip pat ugdant, apmokant bei motyvuojant savanorius, organizuojant tarptautines ir nacionalines konferencijas, dalinantis gerąją savanorių veiklos koordinavimo patirtimi bei kitais būdais. Šalių bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba ir dalinimasis gerąja patirtimi padės lengviau pasiekti abiejų Šalių siekiamus visuomenei naudingus tikslus

2014.09.24 - Susitikimas su Bendrosios pagalbos centro atstovais


Voluntarius LT susitiko su Bendrosios pagalbos centro (BPC) atstovais. Susitikime dalyvavo BPC viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas Jūris Targonskas ir viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Tadas Maroščikas bei BPC Vilniaus skyriaus viršininko pavaduotoja vidaus tarnybos majorė Jelena Montvilienė. Susitikimo metu pristatyta Voluntarius LT veikla ir vystoma profesionali savanorystė. BPC atstovai išreiškia susidomėjimą organizuojama savanoriška veikla. Bendrojo pagalbos centro atstovai aprodė dispečerinę, pademonstravo, kaip veikia naudojama centro technologija. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. Numatytos pagrindinės bendradarbiavimo gairės. Nutarta parengti bendradarbiavimo sutartį ir ją artimiausiu metu pasirašyti.

2014.09.19 - pasirašyta sutartis tarp Voluntarius LT, Lietuvos paramedikų asociacijos ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis turi ilgametę patirtį teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir siekia toliau gerinti savo veiklą teikiant kuo kokybiškesnes paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems ir atvykusiems asmenims. Lietuvos paramedikų asociacija turi visus techninius, žmogiškuosius ir kitokius pajėgumus, būtinus organizuoti paramedikų ugdymą ir švietimą, įskaitant ir savanorių, gebančių savarankiškai teikti pirmąją medicinos pagalbą, rengimą. Volunatrius LT siekia vienyti savanorius, gebančius savarankiškai teikti pirmąją medicinos pagalbą, koordinuoti jų veiklą ir užtikrinti profesinio tobulėjimo galimybes. Sutartimi siekiama bendradarbiauti tobulinant pirmos medicinos pagalbos teikimo sistemą Lietuvoje ir siekia savo bendroje veikloje ugdyti, apmokyti, motyvuoti ir į savo veiklas įtraukti savanorius, gebančius savarankiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą pacientams.

2014.09.16 - Susitikimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovais

susitikimas su gaisrine .jpg

 

Voluntarius LT susitiko su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriumi vidaus tarnybos generolu Remigijumi Baniuliu ir direktoriaus pavaduotoju vidaus tarnybos pulkininku Vygandu Kurkuliu. Susitikimo metu pristatyta Voluntarius LT veikla. Aptartos bendradarbiavimo galimybės su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu siekiant vystyti profesionalę savanorystę. Numatoma profesionalius savanorius rengti keliomis kryptimis. Bus rengiami savanoriai ugniagesiai gelbėtojai ir savanoriai civilinėje saugoje bei bus integruojamos savanorių valdymo sistemos į Bendrąjį pagalbos centrą. Nutarta parengti bendradarbiavimo sutartį ir artimiausiu metu ją pasirašyti.

2014.09.09 - Susitikimas su Vilniaus miesto meru A. Zuoku

IMG 1336

 

Voluntarius LT bičiulis diplomatas Darius Degutis inicijavo susitikimą su Vilniaus miesto meru A. Zuoku. Susitikime taip pat dalyvavo svečias iš Izraelio Dov Maisel ir Vilniaus m. savanorių centro atstovai. Vilniaus m. merui pristatyta Voluntarius LT tarptautinio partnerio United Hatzalah of Israel misija, veiklos modelis, vizualiai pademonstruotos naujos kartos technologijos. Taip pat Vilniaus vadovui pateiktas Voluntarius LT veiklos modelis, nuveikti darbai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu bei artimiausi planai. A. Zuokas daug dėmesio skyrė profesionalaus savanorio sampratai, statusui įvairiose srityse ir organizacijose aptarti. Miesto vadovas su didžiuliu entuziazmu priėmė šią idėją bei išreiškė palaikymą. Vilniaus meras ėmėsi ryžtingų ir neatidėliotinų veiksmų, kad Voluntarius LT savanoriška veikla būtų vystoma ir Vilniaus mieste. 

2014.09.08 - Susitikimas su Kauno miesto meru A. Kupčinsku

IMG 1324

 

Voluntarius LT steigėjų ir partnerių delegacija dalyvavo susitikime su Kauno miesto meru A. Kupčinsku. Taip pat sustikime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas Donatas Senikas. Kauno merui pristatyta Voluntarius LT veikla. Pateiktas veiklos organizavimo modelis tiek su nacionaliniais partneriais, t.y. Lietuvos paramedikų asociacija ir Kauno greitosios medicinos pagalbos stotis, tiek  su tarptautiniais partneriais, t.y. United Hatzalah of Izrael. Svečias iš Izraelio Dov Maisel pristatė United Hatzalah organizaciją, kuri sėkmingai savo veiklą vykdo Izraelyje jau 20 metų. Meras susidomėjo, sveikino pilietinę iniciatyvą ir išreiškė palaikymą šiai idėjai.

2014.09.08 - Voluntarius LT su darbiniu vizitu lankosi United Hatzalah atstovas Dov Maisel

IMG 1319

 

 Voluntarius LT sulaukė svečių iš Izraelio. Darbiniu vizitu atvyko United Hatzalah tarptautinio departamento direktorius Dov Maisel. Susitikimo metu buvo aptartos ir suderintos paskutinės tarptautinio konsorciumo kūrimo detalės. Planuojama dar iki lapkričio pasirašyti sutartį tarp United Hatzalah ir Voluntarius LT, taip įteisinant tarptautinį junginį, kurio sudėtyje galės kartu veikti United Hatzalah ir Voluntarius LT savanoriai tarptautinėse misijose.  Svečiui iš Izraelio pristatyti ir Voluntarius LT nacionaliniai partneriai. Surengtas susitikimas su Lietuvos paramedikų asociacija, kuriame dalyvavo Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas Rytis Malašauskas. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, pristatyta Lietuvos  paramedikų rengimo metodika. Dov Maisel liko maloniai nustebintas mūsų paramedikų profesionalumu. Nuspręsta bendradarbiauti tarptautiniu mastu tiek teorinio, tiek praktinio paramedikų ruošimo lygmenyje. Nuolat dalintis gerąja patirtimi, rengti tarptautinius mokymus. Dov Maisel buvo aprodyta Kauno greitosios medicinos pagalbos stotis, naudojama paramedikų įranga, mokymo vietos, greitosios pagalbos automobiliai. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Nerijus Mikelionis plačiau pristatė greitosios medicinos pagalbos veiklos organizavimą. Dov Maisel liko sužavėtas naudojama įranga greitosios medicinos pagalbos stotyje ir ypatingai gyrė stotyje naudojama pažangią  amerikietišką 911 sistemą.