VšĮ Voluntarius LT misija – suteikti pirmą pagalbą žmogui gelbėjant jo gyvybę. VšĮ Voluntarius LT suteiks pagalbą visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų rasės, tikėjimo ar tautybės.

VšĮ Voluntarius LT kartu su kitomis organizacijomis rengs ir aprūpins savanorius, dirbančius įvairiose organizacijose ir bendruomenėse, pirmosios pagalbos reikmenimis, tam, kad kuo greičiau, bet kuriam Lietuvos gyventojui, būtų suteikta reikiama pirmoji pagalba. Dirbant kartu su valstybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pirmąją pagalbą gyventojams, bus stengiamasi greitai nustatyti kvalifikuotą ir arčiausiai įvykio vietos esantį savanorį, kuris maksimaliai išnaudos vietinius resursus ir minimaliai sumažins laiko tarpą, per kurį bus suteikta pirmoji pagalba žmogui. Parengtos transporto priemonės (dviračiai, motoroleriai) privalės greitai įveikti aktyvaus eismo vietas, gatvės kamščius ir suteikti būtiną pirmąją medicininę pagalbą. VšĮ Voluntarius LT sieks, kad jo partneriais būtų Bendrosios pagalbos centras, Greitosios medicininės pagalbos centras, policija, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, kariuomenė, kitos valstybinės ir visuomeninės organizacijos. VšĮ Voluntarius LT siekia įsilieti į egzistuojančią pirmosios pagalbos suteikimo sistemą Lietuvoje, tikėdamasis užpildyti tarpą, atsirandantį tarp pirmojo pagalbos signalo ir suteikiamos pagalbos.

VšĮ Voluntarius LT jau yra pripažintas ir tarptautinėje erdvėje bei tampriai bendradarbiauja su šios veiklos pradininku pasaulyje – United Hatzalah iš Izraelio.

VšĮ Voluntarius LT remiasi Hatzalah organizacijoje akcentuojamais esminiais efektyvios veiklos principais:

  • Operatyvumas. Užtikrinamas neatidėliotinas ir tikslus reagavimas į pagalbos prašymus.
  • Profesionalumas. Uždavinius įgyvendina ir funkcijas atlieka specialią mokymo programą išklausę savanoriai.
  • Savanorystė. Aš gyvenu ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, tai yra mano prigimtis, mano pareiga. Taip reiškiama pagarba didžiausiam turtui – žmogaus gyvybei.