Nuotraukos autorė: Jolanta Donskienė

Prof. Leonidas Donskis

Prof. Leonidas Donskis buvęs Europos parlamento narys (2009–2014) yra filosofas, politikos teoretikas, idėjų istorikas ir visuomenės veikėjas. Būdamas vieša figūra, reiškiasi, kaip žmogaus teisių ir pilietinių laisvių gynėjas Lietuvoje ir už jos ribų.
Prof. L. Donskis profesoriauja ir užima prorektoriaus pareigas ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete. Taip pat prof. L. Donskis yra Suomijos garbės konsulas Kaune.
Leonidas Donskis gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje. L. Donskis baigė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) filosofijos ir teatro kryptį, ir toliau tęsė filosofijos studijas Vilniaus Universitete. Apginęs pirmąją disertaciją Vilniaus universitete gavo filosofijos daktaro laipsnį, vėliau Helsinkio universitete, Suomijoje, įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Prof. L. Donskio mokslinių interesų sritys: istorijos filosofija, kultūros filosofija, literatūros filosofija, socialinių mokslų filosofija, civilizacijos teorija, politinė teorija, idėjų istorija, Centrinės ir Rytų Europos studijos.
Profesorius atliko tyrimus ir dėstė JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Europoje. Prof. L. Donskis yra IREX (International Research and Exchanges) valdybos narys, Fulbrighto Mokslininkas, ir vizituojantis filosofijos profesorius Dikinsono koledže, Pensilvanijoje, JAV; Švedijos tyrimų instituto mokslininkas, Goteborgo universitete ir Rytų Europos studijų ir profesorius Upsalos universitete, Švedijoje; Leverhulme’o Tresto vizituojantis mokslininkas, Bradfordo universitete, Didžiojoje Britanijoje; Paschalio P. Vacca'os vardo laisvųjų menų garbės profesorius, Montevalo universitete, Alabamoje, JAV; ir narys Budapešto kolegijos/Priešakinių tyrimų institute, Vengrijoje.
Iki 2009 m. birželio 7 d., prof. L. Donskis Vytauto Didžiojo universitete veikė, kaip politikos mokslų profesorius. Nuo 2005 m. iki 2009 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas. Taip pat Helsinkio universitete, Suomijoje, yra socialinių mokslų ir filosofijos docentas. Taip pat neeilinis vizituojantis filosofijos ir kultūros teorijos profesorius Talino universitete, Estijoje.
Prof. L. Donskis yra daugiau nei 40 knygų iš kurių 17 anglų kalba ir daugiau nei 500 straipsnių Lietuvos bei užsienio plačiajai ir akademinei spaudai autorius. Profesorius yra knygos „Moralinis aklumas: jautrumo praradimas likvidžioje modernybėje“ (2013) (“Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity”) bendraautorius kartu su Zygmuntu Baumanu, taip pat autorius: „Penkiasdešimt laiškų iš įaudrinto modernaus pasaulio: filosofinis-politinis dienoraštis, 2009–2012 m.“ (“Fifty Letters from the Troubled Modern World: A Philosophical-Political Diary, 2009–2012”) (2013), „Modernybės krizė: dialogas apie bendrystės kultūra“ (“Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging”) (2011), „Įaudrinta tapatybė ir modernusis pasaulis“, (“Troubled Identity and the Modern World”) (2009), „Galia ir vaizduotė. Politikos ir literatūros studijos“ (“Power and Imagination: Studies in Politics and Literature”) (2008), 2003 m. VIBS-Value Inquiry Book Series Nomination (knygų serijos iš vertybių) nominuota geriausia socialinės filosofijos knyga Šiaurės Amerikoje – „Neapykantos formos. Įaudrinta vaizduotė modernioje filosofijoje ir literatūroje“ (“Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature”) (2003), „Ištikimybė, nesutikimas ir išdavystė: moderni Lietuva ir rytų centrinės Europos moralinė vaizduotė“ (“Loyalty, Dissent, and Betrayal: Modern Lithuania and East-Central European Moral Imagination”) (2005), „Tapatybė ir laisvė: nacionalizmo braižymas žemėlapyje ir socialinė kritika dvidešimtojo amžiaus Lietuvoje“ (“Identity and Freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth-Century Lithuania”) (2002), ir „The End of Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century” (2000).
Profesoriaus knygos originaliai parašytos lietuvių ir anglų kalbomis yra išverstos į Brazilijos portugalų, danų, estų, suomių, vokiečių, vengrų, italų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, ispanų, švedų, turkų ir ukrainiečių kalbas.
Tarptautinėje akademinėje leidykloje Rodopi (Amsterdamas ir Niujorkas) prof. L. Donskis įkūrė ir redaguoja vienintelę Europoje ir pasaulyje stambią akademinę knygų seriją iš Baltijos studijų „On the Boundary of Two Worlds“. Sykiu Rodopi jis redaguoja didžiausią pasaulyje filosofijos knygų seriją VIBS–Value Inquiry Book Series.
Kartu su mokslo monografijomis ir straipsniais prof. L. Donskis parašė keletą esė stiliaus knygų ir meno albumų. Taip pat yra aforizmų knygų autorius. Kolekcija jo aforizmų buvo publikuota talijoje „Piccola mappa esperienziale: aforismi, intuizioni, piccole storie” („A Small Map of Experience: Aphorisms, Reflections, Little Stories“). Taip pat Kanadoje aforizmų rinkinys buvo publikuotas anglų kalba „A Small Map of Experience: Reflections and Aphorisms” (2013).
Leonidas Donskis vedė viešas paskaitas ir seminarus daugybėje akademinių institucijų: Dikinsono koledže, Džordžijos valstijos Hilsdeilo universitete, Indianos universitete, Oberlino koledže, Ohajo universitete, Ilinojaus universitete, Čikagoje, Mičigano universitete, Montevalo universitete, Šipensburge, Virdžinijos universitete, Vudrou Vilsono mokslo centre, ir YIVO (Institute for Jewish Research) žydų mokslo institute (JAV); Talino universitete (Estija), Geteborgo universitete, Epsalos universitete, Stokholmo universitete, Umeå universitete (Švedija), Helsinkio universitete (Suomija), Hamburgo universitete (Vokietija), Budapešto kolegijoje (Vengrija); Bolonijos universitete , Gramsci institute, Bolonijoje (Italija); Roterdamo verslo mokykloje ir Leideno universitetiniame koledže, Hagos mieste (Nyderlandai); McMaster universitete, McGill universitete, Toronto universitete (Kanada); Bradfordo universitete, Derbio universitete, Londono universitetiniame koledže, Voriko universitete, Kembridžo universitete, Oksfordo universitete, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE), Edinburgo universitete (Jungtinė karalystė), ir Paryžiaus-Sorbonos universitete (Prancūzija).
Nuo 2005 iki 2009 m. buvo Europos mokslo fondo Humanitarinių mokslų komiteto narys. 2009 m. birželio 7 d. buvo išrinktas į Europos parlamentą.
Europos Komisija 2004 m. prof. L. Donskis apdovanojo ambasadoriaus „už toleranciją ir įvairovę“ titulu. 2008 m. Nyderlandų Karalienė Beatričė prof. L. Donskį apdovanojo Oraniečių-Nasau Ordino Komandoro Kryžiumi. 2013 m. buvo apdovanotas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo ir Suomijos ambasados „Šviesuolio“ titulu už indėlį stiprinant draugystę ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Suomijos.
Prof. L. Donskis yra dviejų Europos universitetų garbės daktaras: Bradfordo universiteto Didžiojoje Britanijoje (2011) bei Tirgovištės (Târgovişte) Valachijos universiteto Rumunijoje (2014).