Nuotraukos autorė: Jolanta Donskienė

Prof. Leonidas Donskis

Prof. Leonidas Donskis – filosofas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Buvęs Europos parlamento narys (2009–2014). Prof. L. Donskis parašė ir redagavo daugiau nei 40 knygų iš jų 17 – anglų kalba. Savo darbuose sujungia politines teorijas, istorines idėjas, kultūros filosofiją, literatūros filosofiją ir tai perteikia esė stiliumi. Prof. L. Donskis yra knygos „Moralinis aklumas: jautrumo praradimas likvidžioje modernybėje“ (2013) (“Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity”) bendraautorius (kartu su Zygmuntu Baumanu), taip pat šių knygų autorius: „Penkiasdešimt laiškų iš įaudrinto modernaus pasaulio: filosofinis-politinis dienoraštis, 2009–2012 m.“ (“Fifty Letters from the Troubled Modern World: A Philosophical-Political Diary, 2009–2012”) (2013), “Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging” (2011), „Įaudrinta tapatybė ir modernusis pasaulis“, (“Troubled Identity and the Modern World”) (2009), „Galia ir vaizduotė. Politikos ir literatūros studijos“ (“Power and Imagination: Studies in Politics and Literature”) (2008), ir „Neapykantos formos. Įaudrinta vaizduotė modernioje filosofijoje ir literatūroje“ (“Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature”) (2003). Profesoriaus knygos išverstos į Brazilijos portugalų, danų, estų, suomių, vokiečių, vengrų, italų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, ispanų, švedų, turkų ir ukrainiečių kalbas. Kelios aforizmų knygos publikuotos Kanadoje, Italijoje ir Lietuvoje. Prof. L. Donskis profesoriauja ir užima prorektoriaus pareigas ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete. Prof. L. Donskis yra dviejų Europos universitetų garbės daktaras: Bradfordo universiteto Didžiojoje Britanijoje (2011) bei Tirgovištės (Târgovişte) Valachijos universiteto Rumunijoje (2014 ). Taip pat prof. L. Donkis yra Suomijos garbės konsulas Kaune.

Skaityti daugiau


Dov Maisel

Israelife – United Hatzalah Vyriausias vadovaujantis pareigūnas, Tarptautinių santykių direktorius.
Jungtinių operacijų vadovas su didele skubios medicinos pagalbos valdymo patirtimi. EMS (Emergency medical services) vadovo kvalifikacija (nacionalinis lygmuo), tarptautine patirtis greitosios medicinos pagalbos teikimo srityje, plati patirtis pirmosios medicinos pagalbos teikimo srityse, medicinos mokymų valdymas, tiesioginė patirtis pirmos pagalbos teikimo masinių, įvairių nelaimių, katastrofų ir toksikologinio terorizmo metu.
Projektų vadovas – įvairių medicinos pagalbos programų ir procedūrų kūrėjas daugiausiai orientuotų į nelaimių vietos (ligoninių) katastrofos metu valdymą.
Vyresnysis paramedikas – civilinės ir karo tarnybų paramedikas (IDF), paieškos ir gelbėjimo darbų gydytojas veteranas, tarptautinė patirtis paieškos ir gelbėjimo tarnyboje ir evakuacijos srityse, intensyvios terapijos skyriaus paramedikas ir nacionalines EMS (Emergency medical services) organizacijos pirmos pagalbos skyriaus mokymo diviziono direktorius.
Antrepreneris ir išradėjas – medicininių prietaisų gamybos įmonės savininkas, kuri specializuojasi kvėpavimo takų taktinio valdymo sprendimuose. Patyręs operacijų valdymo specialistas ir verslo vystymo direktorius daugelyje medicininių prietaisų gamybos įmonių.
Kuopos vadas Izraelio gynybos pajėgose (rezerve) – paramedikas, specializacija masinėse katastrofose, gelbėjime ir gydyme civilių, karių ir masinio naikinimo ginklų panaudojimo srityse.
Buvęs tarptautinių operacijų vadas – ZAKA tarptautinė paieška ir gelbėjimas, savanoris Jungtinių Tautų pripažintos nevyriausybinės paieškos ir gelbėjimo organizacijos orientuotos į žmonių ir gamtos sukeltų katastrofų pagalba visame pasaulyje.
Ekspertas ir konsultavimo sritys – katastrofų valdymas ir pasirengimas joms, TCCC (Tactical Combat Casualty Care), TEMS (Tactical Emergency Medical Support), MCI (Mass Casualty Incident), toksikologinis terorizmas, masinio naikinimo ginklai, ligoninės, EMS (Emergency Medical Services) ir visuomenės apmokymas, medicinos valdymas, tarptautinė paieška ir gelbėjimas, tarptautinių medicinos ryšių palaikymas.


Nuotraukos autorius: Vladimiras Ivanovas (Verslo žinios)

Darius Degutis

Lietuvos Respublikos ambasadorius, diplomatas.
Gimė 1963 m. Vilniuje, 1986 m. baigė Vilniaus Universitetą, dirbo Lietuvos prekybos ir pramonės rūmuose, bendrovėje „Audėjas“, nuo 1991 m. dirba Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje. Diplomatinėje tarnyboje vykdė įvairius pavedimus, pareigas, dirbo Lietuvos ambasadoje Danijoje, JAV, 2001 m. buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Lenkijoje. Baigęs darbą Lenkijoje, dirbo LR URM, buvo Saugumo politikos departamento ir Ekonominio saugumo politikos departamento ambasadoriumi ypatingiems pavedimams, vadovavo Lietuvos Respublikos Seimo Tarptautinio bendradarbiavimo skyriui, buvo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko atstovu Lietuvos ir Lenkijos energetikos projektams, 2009 m. buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Izraelio Valstybėje ir Pietų Afrikos Respublikai, o nuo 2014 m. spalio mėn. eina Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ambasadoriaus ypatingiems pavedimams pareigas.
Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvos Respublikai“ Komandoro kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi, LR Užsienio reikalų ministerijos medaliu „Už nuopelnus siekiant Lietuvos narystės ES ir NATO“.
Žmona Nida, publicistė, populiarių knygų apie Izraelį, žydų kulinarinį paveldą autorė, dirba vadovaujantį darbą verslo bendrovėje.


Algimantas Astrauskas

Algimantas Astrauskas yra UAB „Pirmas žingsnis“ savininkas ir direktorius. Taip pat VšĮ „A. Astrausko ortopedijos amato muziejus“ steigėjas ir direktorius, VšĮ „Pagrindinis ortopedijos servisas“ steigėjas ir asociacijos „Šviesuva“ steigėjas ir prezidentas. A. Astrauskas yra VšĮ Kauno stovėjimo aikštelės valdybos narys bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus valdybos narys.
Nuolatinis įvairių profesinių renginių, medikų konferencijų dalyvis ir rėmėjas, organizatorius. Nuosavos ortopedijos priemonių gamybos ir pritaikymo firmos, licencijuotos gydymo įstaigos steigėjas, išplėtojęs jos veiklą iki 100 darbuotojų su padaliniais visoje Lietuvoje.
Lietuvos kineziterapeutų draugijos garbės narys. Tarptautinės ortopedų protezuotojų asociacijos narys, Lietuvos ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijos prezidentas - savo ilgametę ir visapusišką praktiką skleidžiantis ne tik tarp gamybininkų, bet ir aktyviai dalyvaujantis profesinio tobulinimo srityje (ruošiant specialistus) bei santykiuose su valdžios institucijomis.
2004 m. Lietuvos standartizacijos departamento techninių komitetų TK 54 Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės ir TK 64 Ergonomika narys. ”Special Olympics European Fit Feet“ programos savanoris ir aktyvus organizatorius (2005). Rusijos Federacijos Protezuotojų gildijos narys (2005). 2006 m. CEN/TC 293 Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės darbo grupės techninis ekspertas prie Švedijos neįgaliųjų instituto. 2009 m. Aukštaitijos asociacijos „Artritas“ garbės narys.
A. Astrauskas yra pelnęs dvidešimt įvairių apdovanojimų už svarų indėlį vystant visuomenės ir sporto kultūrą, sveikatingumo tradicijas. Nuolat inicijuoja ir vykdo įvairius socialinius projektus, orientuotus į ilgalaikį bendruomenės klestėjimo kūrimą.
Pasižymėjęs sportininkas – 1977m. Kauno regbio jaunių čempionas, 1982 m. – 1984 m. Lietuvos regbio jaunimo čempionas, 1985 m. Lietuvos suaugusiųjų regbio čempionas.


Prof. habil. dr. Pranas Žukauskas

Vytauto Didžiojo universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete dirba nuo 1989 m. Ėjo Vadybos katedros vedėjo pareigas, o nuo 2002 m. iki dabar yra VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas ir vadybos katedros profesorius. VDU Tarybos ir Senato narys.
Taip pat yra Torunės (Lenkija) Aukštosios bankininkystės mokyklos profesorius. Europos vadybos asociacijos valdybos narys, Europos universitetų fondo „Campus Europae“ verslo ir biudžeto komitetų narys. Lietuvos Mokslų tarybos, Studijų kokybės vertinimo centro nuolatinis ekspertas, kviestas ekspertizėms LR Vyriausybėje, Ūkio ministerijoje.
Mokslinių tyrimų kryptys – tarptautiniai ekonominiai santykiai, tarptautinis verslas, tarptautinis marketingas. Paskelbė 4 monografijas, daugiau nei 120 mokslinių straipsnių, yra mokslinio žurnalo: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ vyriausiasis redaktorius, 2 tarptautinių ir 2 Lietuvoje leidžiamų periodinių mokslinių leidinių redakcijos narys. Vadovavo 10 apgintų daktaro disertacijų. Skaitė virš 20 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo tarptautiniuose moksliniuose-tiriamuosiuose projektuose ir vykdė taikomuosius tyrimus Lietuvoje. Įvairų laiką stažavosi virš 20 Vakarų Europos ir JAV universitetų.