2015.02.25 - Susitikimas su „Rotary“ klubo nariais


VšĮ „Voluntarius LT“ susitiko su seniausio Kauno miesto „Rotary“ klubo nariais (prezidentas S. Petkevičius). Susitikime taip pat dalyvavo ir nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos klubų sudarytos Rotary Apygardos 1462 valdytojas V. Grinis. VšĮ „Voluntarius LT“ atstovai pristatė savo organizacijos viziją, pagrindines veiklos kryptis bei tikslus. Buvo užmegzta įdomi diskusija apie profesionalaus savanorio veiklos ypatumus, jo rengimo bei dalyvavimo profesionalios savanorystės veikloje aspektus bei galimybes. Susitikimo dalyviai pateikė įvairių idėjų apie tolimesnes VšĮ „Voluntarius LT“ veiklos plėtojimo galimybes bei abipusį bendradarbiavimą, populiarinant profesinę savanorystę ir šviečiant visuomenę.