A. Šimkaus paskaita apie profesionaliąją savanorystę Raseinių rajone

 

Spalio mėnesio pabaigoje, Voluntarius LT steigėjas, valdybos narys, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas dr. Audrius Šimkus Raseinių rajone buvo pakvietas į  Socialinių paslaugų centrą skaityti paskaitą tema „Profesionali savanorystė: nauda, galimybė, būtinybė“.

Socialiniame paslaugų centre vykęs renginys buvo skirtas savanoriškai veiklos ugdymo, įgyvendinimo bei pritaikymo visuomenėje pristatymui. Paskaitoje dalyvavo gausus būrys Socialinių paslaugų centro specialistų, savanorių bei bendruomenės narių. A. Šimkus pasakojo apie savanorystės koncepciją, pristatė skirtumus tarp masinės ir profesionaliosios savanorystės, apibūdino jos teikiamas naudas, galimybės bei būtinybės ne tik miestui, regionui bet ir visai valstybei, taip pat valdybos narys pateikė kelis tarptautinės patirties pavyzdžius. Kalbėta apie savanorystės procesų valdymo iššūkius, su kuriais susiduria organizacijos, turinčios savanorių, kalbėta apie savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijose modelį su veikimo algoritmu, kurio autorius yra doc. dr. A. Šimkus.

Daugumai dalyvavusiųjų didelį įspūdį paliko ne tik pristatymas modelis, bet ir išmanieji, inovatyvūs technologiniai sprendimai, leidžiantys efektyviai valdyti savanorystės procesus.

O po paskaitos vyko produktyvi ir aktyvi diskusija su paskaitos dalyviais, kurie ne tik dalinosi savo patirtimi, bet taip pat  su socialinių paslaugų centro specialistais buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės su Nacionaline savanoriška gelbėjimo tarnyba Voluntarius LT.