projekto logo

Projektas „Esu reikalingas“

vvg euro

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. birželio 2 d.) pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Laukiamas rezultatas – organizuojama darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių. Projekte gali dalyvauti ir gimnazijų moksleiviai, tačiau jie turi būti pilnamečiai. Beje dalyvaujant projekte, bus pateiktos ir vertingos žinios apie pirmąją pagalbą, kaip teikti pirminę pagalbą ketinančiam nusižudyti, kaip mažinti smurtą artimoje aplinkoje, patyčių prevencija, slaugos pagrindai.

Informacija apie projektą spalio 5d. 16.30val. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriuje (Girelės g. 57; Kaišiadorys). Mokymų pradžia – spalio 7 d. 18.00 val.

Liepos 15 d. pradedami nauji kursai!

voluntarius

 

Liepos 15 d. 18.00 val. Kaišiadorių Verslo ir technologijų mokykloje (Girelės g. 57) bus tęsiami pirmosios pagalbos mokymai pagal projektą "Savanoriškos veiklos skatinimas Kauno regione" įgyvendinant pagal 2014-2020m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.3.2-ES-FA-K-415 "54+".

Šiuos kursus ves VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro ,,IRTA" specialistai.

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant mokymus grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

Baigusiems mokymus pagal privalomojo mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, bus išduodamas šių projektinių kursų pažymėjimas (40 val.) bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Neišlaikius teorijos ar praktikos egzamino, galima bus laikyti pakartotinai vieną kartą. Jei ir vėl gaus neigiamą įvertinimą, turi kartoti kursą.

Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 m. – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas gali būti išduotas be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi įstaigoje 5 metus.

Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.

Mokymai Birštone

birstone1

 

Tęsiasi iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0190 "Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione" mokymai, kurių tikslas sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą ne tik darbo rinkoje, bet ir savanoriškoje veikloje. Birštone mokymai orientuoti į apmokymus, susietus su pirmosios pagalbos teikimu bei veikimu kritinėse situacijose, dalyviai bus supažindinti su bendrosiomis ir specialiosiomis socialinėmis paslaugomis, slaugos namuose pagrindiniais įgūdžiais. Baigus šiuos kursus, projekto rėmuose, lauks praktinė veikla, kurioje savanoriai galės realiose sąlygose išbandyti gautus praktinius įgūdžius mokymuose.
Norime pasakyti didelį ačiū puikioms organizatorėms, Jurgitai Suchockienei ir Astai Daminaitei, kurios labai daug padėjo, ir padeda, šių mokymų organizavimo ir vykdymo klausimais.

IEŠKOME SAVANORIŲ - REGIONŲ VADOVŲ!

prof savanoriai

 

Savanoriškas noras prisidėti prie kuriamo gėrio, be jokios prievartos, nesitikint gauti jokio materialaus atlygio, yra puiki galimybė tobulėti kiekvienam iš mūsų kaip asmenybei. Tokia savanoriška veikla stiprina pasitikėjimą visuomenėje, prisideda prie pilietiškumo ugdymo. Taip mes kiekvienas galime išreikšti save visuomenėje, surasti savo vietą ir jaustis naudingais, teikiant visapusišką pagalbą ir reikiamas paslaugas bendruomenėse (pirmoji medicininė pagalba, konsultacijos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje ir patyčiomis, savižudybių prevencija, socialinės atskirties mažinimas, ir kt.).

Matome perspektyvą Lietuvoje steigti Nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ padalinius, kurių prioritetinis tikslas – organizuoti ir vykdyti profesionalią savanorišką veiklą visuose Lietuvos regionuose, nes nenutrūkstamos pagalbos teikimas ir užtikrinimas mūsų regionų ir  rajonų miesteliuose ir kaimuose, greitai reaguojant į pagalbos signalą visą parą, darbo, poilsio bei švenčių dienomis – tiesiog Lietuvai būtinas. Mes siekiame, kad mūsų partneriais būtų Bendrosios pagalbos centras, Greitosios medicininės pagalbos stotys regionuose, policija, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, kariuomenė, kitos valstybinės ir visuomeninės organizacijos.

Ieškome aktyvių, atsakingų, rūpestingų ir pasitikinčių savimi, būsimų regionų vadovų, kurie savanoriškais pagrindais organizuotų ir vykdytų profesionalią savanorišką veiklą savo regionuose.

Jei gyveni ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, jei pagalba žmogui yra tavo prigimtis, tavo pareiga, ir taip išreiški pagarbą didžiausiam turtui – žmogaus gyvybei, drąsiai kreipkis į mus. Visiškai nesvarbi tavo lytis, turima darbo patirtis, tikėjimas. Tik turi būti sulaukęs pilnametystės. Savo motyvacinį laišką ir trumpą gyvenimo aprašymą siųsti adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tapk profesionaliu savanoriu – stipriu ir pasitikinčiu savimi Žmogumi!

 

„Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ - mokymai Jonavoje

voluntarius

Tęsiasi projekto „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ mokymai susiję su pirmosios pagalbos teikimu, bei kaip veikti kritinėse situacijose, kuomet asmenys patyrė ne tik sužalojimus, bet taip pat ir stiprius psichologinius išgyvenimus.

Be to, savanoriai yra apmokomi kaip dirbti su socialinės rizikos asmenimis, kuriems reikia socialinės pagalbos ar slaugos paslaugų, slaugos namuose ypatumų, trumpalaikių socialinių paslaugų teikimo, bei galimybių, kurių pagalba galima savarankiškai pasirūpinti savo ir šeimos gyvenimu ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu.

Mūsų šaunioji paramedikė Monika Čiukšytė kaip tik rengiasi paskaitai su Jonavos savanoriais, kurie į mokymus renkasi pirmadieniais ir trečiadieniais Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Mokymų trukmė – 40 val.

Teikiame konsultacijas asmenims, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje, patyčias, esant priklausomybių ligoms, ar jaučiantiems vienatvę

lankstinukas

 

Nuo birželio 10 d. (pirmadienio) mūsų savanoriai yra pasirengę teikti konsultacijas anoniminiu telefonu Kaišiadorių miesto bendruomenės nariams, kurie patiria smurtą artimoje aplinkoje, patyčiomis darbe ar mokyklos suole, esant priklausomybių ligoms, ar jaučiantiems vienatvę.
Nesvarbu, kad tai ryšys telefonu - mūsų savanoriai yra pasirengę ir individualiam pokalbiui ar susitikimui.
Svarbu, kad pokalbiai būtų prasmingi, kad atsirastų abipusis supratimas, pasitikėjimas.
Suprantame, kad tam reikia laiko ir svarbiausia vieningo požiūrio į rūpimas temas, gebėjimo priimti kito nuomonę be pykčio, nuoskaudos ar prieštaravimo.
To buvo siekiama per mokymus projekte "Gelbstinti bendruomenė - gyva bendruomenė", kuriuose stengėmės mokytis dar labiau suprasti kitus, šalia esančius.
Tikimės, kad jauni, vyresnio amžiaus žmonės, patiriantys vienokią ar kitokią krizę gyvenime, drąsiai kreipsis į mus. Nepamiršime ir senolių, kurie jaučia didžiulę vienatvę, nes vienišam svarbu išsikalbėti, pasijausti reikalingu ir savarankišku.Anoniminis telefonas veiks visą parą.
Pabandykime, kam tikrai sunku, ar nematote išeities, paieškoti sprendimų kartu!