projekto logo

Gruodžio 5 - Savanorystės diena!

voluntariusIš lietuviškos žemės ir iš Nemuno krašto
Eina, bėga lyg upės, šiluma Jūsų rankų ir širdžių!
Stiprybės Jums, sveikatos, meilės artimų žmonių
Mieli savanoriai, su Savanorystės diena!


Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva gruodžio 5 dieną minima Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą, dar vadinama Savanorystės diena. Ši diena skirta supažindinti visuomenę su savanorių veikla, jų tarnybomis ir skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas. Tai vertinama kaip unikali galimybė savanoriams ir organizacijoms pasidžiaugti savo pastangomis, pasidalinti savo vertybėmis ir skatinti savo darbą tarp savo bendruomenių, vyriausybės institucijų ir privataus sektoriaus.

Pandemijos metu naujai atsiskleidė savanorystės reikšmė visuomenei. Savanoriai aktyviai prisideda ir padeda kovojant su virusu įvairiose srityse. Dėl koronaviruso plitimo paskelbus karantiną savanoriai Lietuvoje padeda rizikos amžiaus žmonėms apsirūpinti maistu ir vaistais, patruliuoja gatvėse ir viešosiose erdvėse, budi skambučių centruose, įvairiomis formomis padeda medikams, policijos pareigūnams ir kitų tarnybų žmonėms. Todėl be savanorių efektyvaus prisidėjimo, atsakingo požiūrio ir kilnaus darbo, kova su virusu tiek valstybinėms institucijoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms būtų sunkesnė dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.

Ne išimtis ir „Voluntarius LT“ savanoriai, kurie aktyviai įsitraukė į įvairias iniciatyvas Kaišiadoryse, ne tik pandemijos metu, bet ir prisidėdami prie kitų veiklų. Labai gaila, kad teko stabdyti projektines veiklas, kurios, dabartiniu metu, žymiai praplėstų pagalbą ne tik Kaišiadorių rajone, bet ir Jonavoje bei Birštone.

Esu be galo dėkingas šiems žmonėms, kurie negailėdami laiko, atsižvelgdami į sudėtingą situaciją šalyje, suprasdami ir prisiimdami dalį rizikos, bendradarbiaujant su partneriais, vykdo sunkią, tačiau kilnią misiją – padeda gelbėti žmonių gyvybes.

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Tokio žmogaus, kuris visada nusiteikęs padėti šalia esančiam, gyvenimas prasmingas, nes jį lydi dideli darbai.

AČIŪ savanoriams, kad esate priešakyje, spręsdami pandemijos keliamus iššūkius, užtikrindami, kad visi išliktų saugūs ir sveiki!

Projektas „Esu reikalingas“

vvg euro

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. birželio 2 d.) pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Laukiamas rezultatas – organizuojama darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių. Projekte gali dalyvauti ir gimnazijų moksleiviai, tačiau jie turi būti pilnamečiai. Beje dalyvaujant projekte, bus pateiktos ir vertingos žinios apie pirmąją pagalbą, kaip teikti pirminę pagalbą ketinančiam nusižudyti, kaip mažinti smurtą artimoje aplinkoje, patyčių prevencija, slaugos pagrindai.

Informacija apie projektą spalio 5d. 16.30val. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriuje (Girelės g. 57; Kaišiadorys). Mokymų pradžia – spalio 7 d. 18.00 val.

Liepos 15 d. pradedami nauji kursai!

voluntarius

 

Liepos 15 d. 18.00 val. Kaišiadorių Verslo ir technologijų mokykloje (Girelės g. 57) bus tęsiami pirmosios pagalbos mokymai pagal projektą "Savanoriškos veiklos skatinimas Kauno regione" įgyvendinant pagal 2014-2020m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.3.2-ES-FA-K-415 "54+".

Šiuos kursus ves VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro ,,IRTA" specialistai.

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant mokymus grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

Baigusiems mokymus pagal privalomojo mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, bus išduodamas šių projektinių kursų pažymėjimas (40 val.) bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Neišlaikius teorijos ar praktikos egzamino, galima bus laikyti pakartotinai vieną kartą. Jei ir vėl gaus neigiamą įvertinimą, turi kartoti kursą.

Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 m. – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas gali būti išduotas be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi įstaigoje 5 metus.

Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.

Mokymai Birštone

birstone1

 

Tęsiasi iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0190 "Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione" mokymai, kurių tikslas sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą ne tik darbo rinkoje, bet ir savanoriškoje veikloje. Birštone mokymai orientuoti į apmokymus, susietus su pirmosios pagalbos teikimu bei veikimu kritinėse situacijose, dalyviai bus supažindinti su bendrosiomis ir specialiosiomis socialinėmis paslaugomis, slaugos namuose pagrindiniais įgūdžiais. Baigus šiuos kursus, projekto rėmuose, lauks praktinė veikla, kurioje savanoriai galės realiose sąlygose išbandyti gautus praktinius įgūdžius mokymuose.
Norime pasakyti didelį ačiū puikioms organizatorėms, Jurgitai Suchockienei ir Astai Daminaitei, kurios labai daug padėjo, ir padeda, šių mokymų organizavimo ir vykdymo klausimais.

IEŠKOME SAVANORIŲ - REGIONŲ VADOVŲ!

prof savanoriai

 

Savanoriškas noras prisidėti prie kuriamo gėrio, be jokios prievartos, nesitikint gauti jokio materialaus atlygio, yra puiki galimybė tobulėti kiekvienam iš mūsų kaip asmenybei. Tokia savanoriška veikla stiprina pasitikėjimą visuomenėje, prisideda prie pilietiškumo ugdymo. Taip mes kiekvienas galime išreikšti save visuomenėje, surasti savo vietą ir jaustis naudingais, teikiant visapusišką pagalbą ir reikiamas paslaugas bendruomenėse (pirmoji medicininė pagalba, konsultacijos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje ir patyčiomis, savižudybių prevencija, socialinės atskirties mažinimas, ir kt.).

Matome perspektyvą Lietuvoje steigti Nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ padalinius, kurių prioritetinis tikslas – organizuoti ir vykdyti profesionalią savanorišką veiklą visuose Lietuvos regionuose, nes nenutrūkstamos pagalbos teikimas ir užtikrinimas mūsų regionų ir  rajonų miesteliuose ir kaimuose, greitai reaguojant į pagalbos signalą visą parą, darbo, poilsio bei švenčių dienomis – tiesiog Lietuvai būtinas. Mes siekiame, kad mūsų partneriais būtų Bendrosios pagalbos centras, Greitosios medicininės pagalbos stotys regionuose, policija, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, kariuomenė, kitos valstybinės ir visuomeninės organizacijos.

Ieškome aktyvių, atsakingų, rūpestingų ir pasitikinčių savimi, būsimų regionų vadovų, kurie savanoriškais pagrindais organizuotų ir vykdytų profesionalią savanorišką veiklą savo regionuose.

Jei gyveni ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, jei pagalba žmogui yra tavo prigimtis, tavo pareiga, ir taip išreiški pagarbą didžiausiam turtui – žmogaus gyvybei, drąsiai kreipkis į mus. Visiškai nesvarbi tavo lytis, turima darbo patirtis, tikėjimas. Tik turi būti sulaukęs pilnametystės. Savo motyvacinį laišką ir trumpą gyvenimo aprašymą siųsti adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tapk profesionaliu savanoriu – stipriu ir pasitikinčiu savimi Žmogumi!